Olaf Scheel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf Scheel

Kjersti Wik Larssen, Olaf Scheel
01.04.2004
Det har vært en tidobling av antall infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker (MSRA) meldt til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) siden 1995. I 2003 er det meldt over 200...
Olaf Scheel, Lars Bevanger, Bjørg Viggen
23.09.2004
Tidsskriftet nr. 10/2004 brakte et nyhetsoppslag om bruk av aminoglykosider hos immunkompetente pasienter ( 1 ) basert på en israelsk metaanalyse som konkluderer med at monoterapi med...
Olaf Scheel, Andreas Christensen
10.09.2000
Antibiotikaresistens er et av de viktigste problemene i dagens medisin globalt sett. Det var derfor kjærkomment da Folkehelsa i 1997 begynte å utgi bladet Resistens, som skulle være en lett...
Andreas Christensen, Olaf Scheel, Vicky Alme
10.06.2000
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier på verdensbasis øker for tiden betydelig (1). Det er ikke lenger tvil om at årsaken til denne utviklingen er utbredt og liberal bruk av antibiotika (2...
Gabriel Ånestad, Terje Hoel, Olaf Scheel, Kirsti Vainio
20.09.2000
I utviklingen av aterosklerose er inflammatoriske prosesser i karveggen, blant annet i form av celleinfiltrater, karakteristiske funn. Samtidig påvises degenerative forandringer i form av...
Gabriel Ånestad, Kirsti Vainio, Terje Hoel, Olaf Scheel
22.09.2005
Studier har vist at statiner kan ha en beskyttende virkning ved systemiske infeksjoner. Det diskuteres om de antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskapene til statiner kan dempe skadene til...
Olaf Scheel, Sandra Helland, Bente Karlsen
07.10.2010
I september 2009 ble vi gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi, kun antigenpåvisning. Dette finner vi betenkelig, da det er en vesensforskjell mellom...