Pfizer AS svarer:

Øivind Håkonsen, Sverre Mæhlum Om forfatterne
Artikkel

Dokumentasjonen når det gjelder ziprasidon (Zeldox) til eldre pasienter er begrenset, særlig for eldre demente. Den begrensede dokumentasjonen indikerer likevel at ziprasidon kan være et effektivt og godt tolerert antipsykotikum også til eldre pasienter (1).

Pfizer sendte 20.4. 2004 uoppfordret et brev til Statens legemiddelverk i forbindelse med den pågående diskusjon om risikoen for cerebrovaskulære hendelser hos eldre pasienter med demens behandlet med noen atypiske antipsykotika. Vi påpekte i brevet at vi hadde gått gjennom de sikkerhetsdataene på ziprasidon som finnes, og gav uttrykk for at det ikke synes å være økt risiko for cerebrovaskulære hendelser hos eldre pasienter behandlet med dette preparatet. Samtidig skrev vi at det heller ikke synes å være noen sammenheng mellom ziprasidonbehandling og økt risiko for cerebrovaskulære hendelser hos eldre pasienter med demens.

I informasjonsbrevet vi sendte norske leger, tok vi med en tabell som viste reseptorprofilen til ulike antipsykotika. I forbindelse med denne tabellen diskuterte vi utelukkende ziprasidon og dokumenterte fordeler med dette preparatet basert på reseptorprofilen. Vi mente det kunne være nyttig å vite om denne når man skal behandle eldre pasienter med et antipsykotikum: Lite vektøkning og sedasjon (2, 3), liten risiko for ortostatisk hypotensjon (2 – 4), økt blodtrykk er uvanlig (2, 5), hukommelsestap, urinretensjon, sinustakykardi og kognitiv dysfunksjon er uvanlig (2 – 4).

På bakgrunn av den begrensede dokumentasjonen som finnes, synes dog ziprasidon å være et sikkert og effektivt medikament til eldre pasienter.

Anbefalte artikler