Sverre Mæhlum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Mæhlum

Øivind Håkonsen, Sverre Mæhlum
26.08.2004
Dokumentasjonen når det gjelder ziprasidon (Zeldox) til eldre pasienter er begrenset, særlig for eldre demente. Den begrensede dokumentasjonen indikerer likevel at ziprasidon kan være et effektivt og...
Sverre Mæhlum
01.07.2004
Statens legemiddelverk introduserte relevante advarsler til forskrivere og pasienter i preparatomtalen/pakningsvedlegget for henholdsvis olanzapin (Zyprexa) og risperidon (Risperdal). Etter at Eli...
Einar Wibe, Sverre Mæhlum
20.09.2002
Lars Slørdal skrev i Tidsskriftet nr. 17/2002 (1) om oppslag i BMJ vedrørende celecoxib og CLASS-studien (2). Tidsskriftets redaktør fulgte opp med en lederartikkel om samme tema (3). I begge...
Cecilie Røe, Thomas T. Ødegaard, Frode Hilde, Sverre Mæhlum, Terje Halvorsen
06.10.2005
Kronisk epikondylitt er vanlig ( 1 ). Lidelsen er karakterisert av smerter lateralt i albuen, som forverres ved bruk av hånd/håndledd, og ofte redusert kraft i tilhørende bevegelser. Ømhet over...
Sverre Mæhlum
18.10.2011
Østerås, Håvard Stensdotter, Ann-Katrin Medisinsk treningslære 2. utg. 285 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-39913-6 Målgruppen er primært fysioterapeuter, men...