Øivind Håkonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Håkonsen

Øivind Håkonsen, Sverre Mæhlum
26.08.2004
Dokumentasjonen når det gjelder ziprasidon (Zeldox) til eldre pasienter er begrenset, særlig for eldre demente. Den begrensede dokumentasjonen indikerer likevel at ziprasidon kan være et effektivt og...