Kari-Brith Thune-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : thka@uus.no

Ullevål universitetssykehus

Psykiatrisk divisjon

Regional avdeling for spiseforstyrrelser

0407 Oslo

Artikler av Kari-Brith Thune-Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media