Kari-Brith Thune-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari-Brith Thune-Larsen

Kari-Brith Thune-Larsen, Karianne Vrabel
09.09.2004
Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere, beslektede tilstander med ulik alvorlighetsgrad. Artikkelen omhandler hovedsakelig anoreksi og bulimi sett i henhold til diagnosesystemet ICD-10 ( 1...
Kari-Brith Thune-Larsen
12.08.2004
Michel, Deborah M. Willard, Susan G. When dieting becomes dangerous A guide to understanding and treating anorexia and bulimia. 154 s. London: Yale University Press, 2003. Pris USD 14 ISBN 0-300-...