()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statens legemiddelverk introduserte relevante advarsler til forskrivere og pasienter i preparatomtalen/pakningsvedlegget for henholdsvis olanzapin (Zyprexa) og risperidon (Risperdal). Etter at Eli Lilly og Janssen-Cilag i mars i år sendte ut et brev vedrørende økt risiko for cerebrovaskulære hendelser hos eldre demente pasienter, opplevde vi at det var et behov for mer informasjon om bruk av ziprasidon (Zeldox) til denne pasientgruppen. En av landets mest kjente alderspsykiatere fortalte at han hadde mottatt over 50 henvendelser fra sykehjem landet rundt med spørsmålet «Hva gjør vi nå?» umiddelbart etter de utsendte brev fra Eli Lilly og Janssen-Cilag. At Pfizer har mottatt mer enn 400 svarslipper fra vårt informasjonsbrev, bekrefter den store interessen og usikkerhet hos leger som forskriver antipsykotika til eldre pasienter med demens.

  Møller hevder at vi skulle ha diskutert den mulige reseptormessige årsaken til at problemet med cerebrovaskulære hendelser ikke er observert med ziprasidon. Det vil bli ganske hypotetisk da det ikke er noen klar årsak til hvorfor dette skjedde med olanzapin og risperidon. Det vi derimot vet fra Statens legemiddelverks beskrivelse av saken (1), er at sedasjon blir nevnt som én av risikofaktorene for cerebrovaskulære hendelser ved olanzapin. Vi vet, ved å se på referansen for tabellen vi har brukt i vårt brev, at det er store forskjeller mellom ziprasidon og olanzapin hva gjelder histaminreseptoraffinitet, som igjen knyttes opp mot grad av sedasjon (2).

  Vi har i vårt brev informert om ziprasidon og vist reseptorprofilen til de fem atypiske antipsykotika på markedet. Ut ifra tabellen, som må leses med utgangspunkt i hemning av D2-reseptorene, har vi trukket ut fire punkter som vi antar vil være relevante når man skal velge et antipsykotikum til eldre pasienter. Referansen til punktene om affiniteten til de ulike reseptorene er alle hentet fra referanse 1 i brevet, mens de tilhørende «konsekvensene» er fra tre ytterligere referanser.

  Vi mener at vi i vårt brev gav verdifull faglig informasjon til leger som på bakgrunn av brev fra Eli Lilly og Janssen-Cilag var opptatt av bytte til et annet antipsykotikum til eldre pasienter med demens.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media