Bente Kirkhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Kirkhus

Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1532 – 6 I sammendraget under Resultater skal stå: Siden 1960-årene er andelen fett i kosten redusert og forholdet mellom umettede og mettede pluss transfettsyrer økt.
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
26.08.2004
Gitt visse kriterier kan epidemiologiske data med en viss grad av sannsynlighet si noe om kausalitet. Vår analyse avkrefter ikke hypotesen at høyt blodkolesterolnivå er en sentral faktor når det...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
03.06.2004
I 1951 publiserte Strøm & Jensen sine klassiske data over nedgangen i dødelighet av kardiovaskulære sykdommer, spesielt iskemisk hjertesykdom, i Norge under den annen verdenskrig ( 1 ). Den raske...