Einar Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Johnsen

John E. Berg, Einar Johnsen
06.05.2004
Vi takker for respons på vår artikkel om ikke-vestlige innvandrere i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Etter intenst biblioteksøk fikk vi tak i studien til Robin Holtedahl fra Nordisk Psykiatrisk...
John E. Berg, Einar Johnsen
04.03.2004
Immigrasjon anses som en risikofaktor for utvikling av psykiske lidelser ( 1 ). Den samlede forekomsten av de alvorligste psykiske lidelsene synes likevel å være lik i de fleste befolkninger. Det kan...