Einar Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Johnsen

Leif Roar Falkum, Per Føyn, Einar Johnsen, Elisabeth Tjora
07.06.2021
Det var med sorg vi mottok budskapet om at vår gode venn og kollega, Espen Collett, var gått bort 15.4.21, 79 år gammel. Espen vokste opp i Oslo og studerte medisin i Basel. Han ble...
John E. Berg, Einar Johnsen
06.05.2004
Vi takker for respons på vår artikkel om ikke-vestlige innvandrere i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Etter intenst biblioteksøk fikk vi tak i studien til Robin Holtedahl fra Nordisk Psykiatrisk...
John E. Berg, Einar Johnsen
04.03.2004
Immigrasjon anses som en risikofaktor for utvikling av psykiske lidelser ( 1 ). Den samlede forekomsten av de alvorligste psykiske lidelsene synes likevel å være lik i de fleste befolkninger. Det kan...