John E. Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John E. Berg

John E. Berg
01.03.2007
Personer med psykiske lidelser som trenger øyeblikkelig innleggelse, behandles i dag i de akuttpsykiatriske avdelingene. Bemanningen her er klart høyest i vanlig kontortid, det gjelder både...
John E. Berg, Einar Johnsen
06.05.2004
Vi takker for respons på vår artikkel om ikke-vestlige innvandrere i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Etter intenst biblioteksøk fikk vi tak i studien til Robin Holtedahl fra Nordisk Psykiatrisk...
John E. Berg, Einar Johnsen
04.03.2004
Immigrasjon anses som en risikofaktor for utvikling av psykiske lidelser ( 1 ). Den samlede forekomsten av de alvorligste psykiske lidelsene synes likevel å være lik i de fleste befolkninger. Det kan...
John E. Berg
23.09.2004
Incentivstrukturen ved innsatsstyrt finansiering i psykiatri må være klinisk relevant og oppleves som meningsfylt og hensiktsmessig Innsatsstyrt finansiering av psykiatriske helsetjenester kan bidra...
John E. Berg, Sigurd Wisløff, Arne T. Høstmark
21.10.2004
Psykisk sykdom, særlig alvorlige sinnslidelser, er ofte forbundet med et stillesittende liv, søthunger, røyking og overvekt, og følgelig økt dødelighet. Dødeligheten blant schizofrene pasienter er...
John E. Berg
01.07.2004
Pettersen, Inger Johanne Bjørnenak, Trond Helse i hver krone? Om økonomisk styring i helsesektoren. 241 s, tab. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2003. Pris NOK 288 ISBN 82 -02-19853-4 Denne boken er...
John E. Berg
22.01.2004
Opstad, Leiv Økonomisk styring i helse- og sosialsektoren 352 s, tab, fig. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 498 ISBN 82-05-31124-2 Opstads bok vil nok øke temperaturen på vaktrommene rundt...