Jan Skandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Skandsen

Jan Skandsen
19.02.2004
Sørensen„ Merete Juul Thomsen„ Per Hove Om børn og unge med depression I skyggers land. 116 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2003. Pris DKK 150 ISBN 87-412-2371-3 Målgruppen er...