Jarle Aarbakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle Aarbakke

Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder, Jan Martin Maltau
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
Jarle Aarbakke
29.05.2008
Torstein Inge Bertelsen døde 23.2. 2008, 84 år gammel. Han var født i Harstad, var krigsfange i Tyskland, studerte medisin i København og virket som professor i øyesykdommer ved Universitetet i...
Jarle Aarbakke, Knut Rasmussen
26.06.2003
I Tidsskriftet nr. 9/2003 finnes en kommentar ( 1 ) til vår artikkel i et tidligere nummer ( 2 ) om medikamentell terapi. Av tekniske grunner fikk vi ikke replisert direkte. Vårt innlegg var et...
Jarle Aarbakke, Knut Rasmussen
20.02.2003
En av legenes første plikter er å oppdra massene til ikke å ta medisin William Osler Den farmasøytiske industri har hatt en betydelig fremgang de siste 30 år, og nye farmaka finner stadig veien til...
Thrina Loennechen, Roy Andre Lysaa, Trude Giverhaug, Ingebrigt Sylte, Lars-Eirik Mathiesen, Jarle Aarbakke
30.04.2002
Tiopurinene ble oppdaget og tatt i klinisk bruk for 50 år siden (1) I Norge er det nå to tiopuriner i klinisk bruk: azatioprin (AZA; Imurel) og 6-merkaptopurin (6-MP; Puri-Nethol). Det viktigste...
Jarle Aarbakke, Petter Cappelen Endresen
10.06.2001
Det er en gammel klinisk observasjon at det er interindividuelle og intraindividuelle forskjeller i respons på legemidler. Og, som vist i en tidligere artikkel, årsaken til slike forskjeller kan være...
Jarle Aarbakke
10.09.2000
“Forbedret behandling av kreft har ført til at mange pasienter er langtidsoverlevere. Oppfølging av disse pasientene har vist at de har en større risiko for å utvikle en ny og annen kreftsykdom enn...
Jarle Aarbakke
20.01.2000
Å spå om fremtiden er lett. Å gjøre det presist er vanskelig. For 15 år siden trodde jeg, og mange med meg som arbeidet i laboratoriet til en av verdens fremste eksperter på adenosindeaminasemangel...
Jarle Aarbakke
30.09.2000
Figur 1 oppsummerer hovedfaktorer som gir opphav til farmakokinetisk (1) og farmakodynamisk (2) variabilitet, og hjelpemidler for styring av legemiddeldosering til den enkelte. Det øverste nivå i...