Jan Ole Røvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Ole Røvik

Jan Ole Røvik
03.09.2018
Kirk J. Brower Michelle B. Riba, red. Physician mental health and well-being Research and practice. 326 s, tab. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 60 ISBN 978-3-319-55582-9 Denne amerikanske boken er...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
These days a doctor is almost always a specialist, and the specialty status is a crucial component of any individual doctor”s identity. Nevertheless, many doctors find that their choice of...
Jan Ole Røvik, Reidar Tyssen
26.06.2003
Tiden er nå inne for å gjennomføre fjerde oppfølgingsundersøkelse av de landsomfattende kohortene av medisinstudenter og unge leger i Legekårsundersøkelsen, ti år etter første runde. De to kohortene...
Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Jan Ole Røvik
09.12.2014
Patients with personality disorders constitute a large proportion of patients treated by the psychiatric specialist health service ( 1 ). Psychosocial treatment, including psychotherapy, is the...
Jan Ole Røvik
06.09.2011
Knox, Jean Self-agency in psychotherapy Attachment, autonomy and intimacy. 246 s, tab, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2011. Pris USD 35 ISBN 978-0-393-70559-1 Boken handler om å forstå og behandle...
Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Jan Ole Røvik
09.12.2014
Pasienter med personlighetsforstyrrelser utgjør en stor andel av dem som behandles i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten ( 1 ). Psykososial behandling, inkludert psykoterapi, er...