Reidar Tyssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Tyssen

Reidar Tyssen
22.02.2021
Marie Haavik, Siri Toven Ivaretakelse av hjelpere Er vi ikke betalt for å tåle dette? 160 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-03449-2 I all diskusjon om...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
09.09.2019
Takk for tilbakemelding. Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
In 2017, the doctors’ duty to attend to their own health was included in the universal doctors’ pledge ( 1 ). Taking care of one’s own health becomes more difficult when conflicts arise between...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
I 2017 ble legens plikt til å ta vare på egen helse tatt inn i den universelle legeeden ( 1 ). Å ivareta egen helse blir vanskeligere når det oppstår konflikt mellom krav legen har som profesjonell...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
The doctors claim that in order to learn, practise and update themselves in their profession, theoretically as well as in terms of the craft, willingness with regard to a high degree of attendance in...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Many requirements and expectations are associated with the tasks that a doctor shall perform, the means to be used to solve them and the role that doctors should assume when encountering stakeholders...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Det knytter seg mange krav og forventninger til hvilke oppgaver en lege skal gjøre, med hvilke midler oppgavene skal løses, og hvilken rolle legene skal innta i møte med samhandlingspartnere. Mange...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
For å lære, utøve og oppdatere seg i faget, både teoretisk og håndverksmessig, kreves det ifølge legene vilje til høy grad av tilstedeværelse på jobb og stor arbeidskapasitet ( 1 ). Dette har vi i en...
Reidar Tyssen
02.11.2006
Kersley, Susan E. ABC of change for doctors 114 s. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 15 ISBN 1-85775-762-9 «To everyone who wants their life to be different.» Så langt vel og bra, tenkte jeg etter å ha...
Reidar Tyssen
03.06.2004
Larson, Solveig Klingberg Stress og helse Stressutløst utmattelse og utbrenthet. 69 s, tab, fig. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 145 ISBN 82-05-31368-7 Dette er en lettlest paperback om et...
Reidar Tyssen
28.05.2003
Børte, T Bloch Thorsen, GR «Du ser sliten ut» Hvordan vi takler utbrenthet. 80 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig, 2002. Pris NOK 120 ISBN 89-92023-07-0 Dette er en popularisert liten heftebok om...
Reidar Tyssen
26.06.2003
Furman, B Ahola, T Skap deg en bedre arbeidsplass! En løsningsfokusert tilnærming. 123 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 249 ISBN 82-05-30522-6 Dette er en liten tipsbok for bedring av...
Reidar Tyssen
06.03.2003
Roness, A Matthiesen, SB Utbrent Krevende jobber – gode liv? 416 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 349 ISBN 82-7674-745-0 Dette er en omfattende bok med i alt 19 kapitler av 18...
Reidar Tyssen
18.12.2003
Forseth, Ulla Rasmussen„ Bente Arbeid for livet 183 s, tab, fig, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 278 ISBN 82-05-30777-6 Dette er en artikkelsamling av 13 sosiologer og...
Jan Ole Røvik, Reidar Tyssen
26.06.2003
Tiden er nå inne for å gjennomføre fjerde oppfølgingsundersøkelse av de landsomfattende kohortene av medisinstudenter og unge leger i Legekårsundersøkelsen, ti år etter første runde. De to kohortene...
Reidar Tyssen
30.06.2001
Tidligere studier har vist en økt risiko for depresjon, selvmord og rusmiddelbruk blant leger. Prevalens og prediktorer av psykiske problemer i representative utvalg av medisinske studenter og unge...
Reidar Tyssen
10.12.2001
De siste ti år er det i Norge gjennomført flere studier under forskningsprogrammet Legekårsundersøkelsen (1). Noen av disse er beskrevet i Tidsskriftet, men flere er kun publisert i engelskspråklige...
Reidar Tyssen
10.12.2001
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, selvvalgt emne, Universitetet i Oslo, 29.3. 2001 ”If a doctor is doctoring a doctor, Does the doctor doing the doctoring Doctor the doctor...
Reidar Tyssen,
30.06.2005
Doctare, Christina Hjernestress – kan det ramme meg? 142 s, tab, ill. Oslo: Noras Ark, 2004. Pris NOK 230 ISBN 82-7979 - 029 -2 Denne boken er nok beregnet på folk flest, som et forsøk på å forklare...
Reidar Tyssen
20.05.2010
Mesel, T. Legers profesjonsetikk Refleksjon og mestring i en sykehuskultur. 308 s. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009. Pris NOK 419 ISBN 978-82-7634-823-1 Målgruppen er leger og annet...