()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Torkel Steen hevder i Tidsskriftet nr. 1/2003 at det ikke er bevist at snus gir kreft (1).

  De to undersøkelsene Steen henviser til, viser økt kreftrisiko blant tidligere snusere (2, 3). Snusere som merker sårhet på stedet hvor snusen legges, vil kunne oppfatte dette som et forvarsel på at en mer alvorlig sykdom kan være under utvikling, og derfor slutte med snus. På en kongress i Stockholm høsten 2002 ble det lagt frem en kasusstudie med sju pasienter med munnhulekreft med utspring der snusen plasseres (J.M. Hirsch, 3rd International conference on smokeless tobacco, Stockholm 2002).

  De to undersøkelsene (2, 3) omhandler vesentlig menn som begynte å snuse i relativt høy alder. I 1955 var det i Sverige vesentlig eldre personer som snuste. I dag begynner mange ungdommer å bruke snus i 14 – 16-årsalderen. Fra røykeundersøkelser vet vi at jo tidligere en person begynner å røyke, desto større er risikoen for lungekreft. Det betyr at risikoen for kreft blant snusere i fremtiden sannsynligvis vil være høyere enn i gruppene som ble undersøkt i de to undersøkelsene (2, 3).

  Steen mener at siden Sverige har en relativ lav hyppighet av kreft i munnhulen i forhold til en del andre europeiske land, kan ikke snus være noen trussel mot folkehelsen (1). Både alkohol og røyking øker risikoen for kreft i munnhulen; derfor finner man den høyeste hyppigheten i land med høyt alkoholkonsum og høy røykeprevalens.

  Verdens helseorganisasjons kreftforsk-ningsinstitutt konkluderte i sin gjennomgang i 1985 at bruk av snus av de typer som benyttes i Nord-Amerika og Vest-Europa, er kreftfremkallende for mennesker (4). Amerikanske myndigheter klassifiserte i 2000 snus som kreftfremkallende for mennesker (5). Snus inneholder en rekke kreftfremkallende stoffer, som nitrosaminer, polysykliske aromatiske hydrokarboner og radioaktive stoffer.

  Steen reagerer på at snusing karakteriseres som noe griseri (1). Enhver som har sittet i nærheten av en snuser enten på møter eller på fly og sett hvordan snuseren med jevne mellomrom spytter en brun væske ned i en medbrakt flaske eller boks, vil være enig i at dette er griseri.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media