T.B. Wyller svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er lei for at jeg ikke nevnte Helse Sørs strategi, men ingen detaljer fra denne var – så vidt jeg kunne se – tilgjengelige på Internett da artikkelen gikk i trykken. Jeg tror derfor jeg har mitt på det tørre i min antakelse om at Helse Øst var det første regionale helseforetaket til å presentere en overordnet strategi, og at denne som sådan var vel verd å kommentere.

  Det er gledelig at Helse Sør ser ut til å ha gått inn i problemene rundt indremedisinsk sengekapasitet på en langt grundigere måte enn Helse Øst, og jeg vil takke Pål Friis for at han gjør oppmerksom på det. Som Friis også påpeker, så gjenstår det naturligvis å se om styre og administrasjon i Helse Sør evner å holde fast ved de gode forsettene når planer skal konkretiseres, og lojaliten mot pasientene og deres behov skal veies opp mot lojaliteten til sykehuseierne og deres krav om budsjettdisiplin.

  Styreflertallet i Helse Øst har nylig signalisert hvor deres primære lojalitet ligger. Det er ikke hos pasientene (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media