Nytt om navn

Gyro Aas Herder, Jan Holt, Pål Gulbrandsen Om forfatterne
Artikkel

Overlege Bjørn Roald Nilsen døde 8.12. 2001, vel 58 år gammel. Med ham har vi mistet en god kollega og en enestående barnelege.

Han ble cand.med. i 1969, og etter endt turnustjeneste ble det noen spennende år som primærlege sammen med familien i Afrika, før han begynte spesialistutdanningen ved barneavdelingen i Tromsø.

Til barneavdelingen i Bodø kom Bjørn Nilsen som overlege sommeren 1978, og dette skulle bli hans arbeidssted i nesten 20 år. Her skaffet han seg bred erfaring spesielt innen fagområdene kreftomsorg, diabetes og epilepsi, og han fikk et spesielt ansvar for oppfølging av barn med cystisk fibrose. Med sin Afrika-bakgrunn var han en selvskreven autoritet når det gjaldt pasienter fra fjerne himmelstrøk. Selv om han etter hvert fikk betydelig kompetanse innen flere subspesialområder, tapte han aldri helt interessen for den hele pediatri. Som tegn på dette arbeidet han i flere år ambulant enkelte dager ved Lofoten sykehus. Den siste tiden han arbeidet ved avdelingen, viste han på en forbilledlig måte hvor effektivt han kunne ta unna listepasientene i poliklinikken til tross for sitt økende handikap. Han hadde et godt forhold til pasientene og deres foreldre, som nå har mistet en god doktor.

Fra 1982 var han assisterende avdelingsoverlege og i perioder vikar for avdelingsoverlegen. Hans store kliniske kunnskaper og evne til å forenkle komplekse problemstillinger bidrog til å løse mange floker og til en stabil og god legestab ved avdelingen. Bjørn samarbeidet lett også med sykepleiere, barnepleiere og kontorpersonalet, og vi vil huske ham for gode faglige innspill i internundervisningen for leger. Ofte hadde han bare noen få momenter på sin overhead, men de inneholdt essensen og det viktige i et gitt tema.

Vi vil også huske ham for hans gode medmenneskelige egenskaper og for hans sjenerøse omsorg for sin kone Anne og barna Erlend, Tore, Arne og Christian.

Helst ønsket han nok å være i skiløypen. De siste årene ble det lite av dette, og han måtte som følge av sykdom med langsom utvikling lide i betydelig grad. Vi er svært takknemlige for at vi fikk mulighet til å arbeide sammen med Bjørn. Nå har vi mistet en kjær kollega, en god rådgiver og venn.

Våre tanker går til Anne og øvrige familie. Vi ved barneavdelingen lyser fred over Bjørns minne.


Anne Forus

Oversiktsartikler krever betydelig innsats fra forfattere og er av stor verdi for leserne. Fordi det fortsatt er slik at selv meget gode oversiktsartikler skrevet på norsk meritterer mindre enn tilsvarende artikler på engelsk, føler mange forfattere at innsatsen ikke verdsettes tilstrekkelig. Med prisen ønsker Tidsskriftet å stimulere til innsats for flere og bedre oversiktsartikler i bladet.

Vinneren, Anne Forus, var førsteforfatter på artikkelen Mikromatriser i kreftforskning - nå trenger vi ikke bare lete under gatelyktene! som stod i Tidsskriftet nr. 21/2001 (1). Therese Sørlie, Anne-Lise Børresen-Dale og Ola Myklebost var medforfattere. Artikkelen gav en meget god oversikt over den nye teknologien og dens kliniske anvendelse og potensial.

To andre artikler fikk hederlig omtale - en utmerkelse som kan tilfalle maksimalt to artikler hvert år, men som ikke følges av pengepremie. Helga Salvesen fikk hederlig omtale for artikkelen Lymfadenektomiens rolle ved gynekologiske canceroperasjoner (2), som var en godt disponert gjennomgang av temaet med et forbilledlig sammendrag og gode figurer.

Joan Kristina S. Totlandsdal og medarbeidere fikk hederlig omtale for Har tilskudd av essensielle fettsyrer effekt på synsfunksjon og kognitiv utvikling hos fullbårne spedbarn? (3). Denne systematiske oversiktsartikkelen er en god studie over et spørsmål reist av helsesøstre ved etterutdanningen i folkehelsevitenskap.

Prisen og omtalene ble delt ut på en samling for faglige medarbeidere i Tidsskriftet 29.4. 2002.

Anbefalte artikler