Pål Gulbrandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen

Pål Gulbrandsen, Julia Menichetti
19.05.2021
Digital communication works well – for everybody, always? In this issue of the Journal of the Norwegian Medical Association, Tveter and colleagues publish experiences from the use of video...
Pål Gulbrandsen, Julia Menichetti
19.05.2021
Digital kommunikasjon fungerer godt – for alle, alltid? I dette nummeret av Tidsskriftet publiserer Tveter og medarbeidere erfaringer med bruk av videokonsultasjon ved Diakonhjemmets revmatologiske...
Pål Gulbrandsen, Ingrid Hyldmo, Ingvild Skinstad Fossum, Birgitte Seip, Lill Anette Øyen, Tanja Owen
23.01.2020
Spesialistutdanningsreformen har ført til usikkerhet og uro. Reformen krever kompetanse i veiledning, supervisjon og kommunikasjon. Få erfarne leger har det. Regionalt utdanningssenter i Helse Sør-...
Pål Gulbrandsen
22.01.2018
Mitt faglige forbilde og min gode venn Henrich Bille døde plutselig under sykkeltur i Drammensmarka siste søndag i august, bare 66 år gammel. Henrich ble født 4. juni 1951 og døde 27. august 2017...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Pål Gulbrandsen
26.06.2017
Kommunikasjon er krevende. Det vet leger som har arbeidet en stund, og det erfarer medisinstudenter som starter opp med pasienter og kolleger. Etter mange år i allmennpraksis erfarte jeg at det var...
Pål Gulbrandsen
17.05.2007
Noen allmennleger finner sykmelding meningsfylt og uproblematisk, andre strir mye med denne oppgaven. Men praksis varierer likevel lite. I en spørreundersøkelse fra Legeforeningens...
Christer Mjåset*, Pål Gulbrandsen, Ole Morten Rønning, Bente Thommessen
18.12.2008
Statens helsetilsyn utga i 2002 retningslinjer for forhåndsvurderinger om når man skal avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus-vedtak) ( 1 ). Rundskrivet er blitt debattert både i mediene og i...
Pål Gulbrandsen
18.12.2008
Å beherske kommunikasjon med pasientene er en vesentlig klinisk ferdighet, men emnet er praktisk talt fraværende i sykehus. Vi har prøvd ut et amerikansk undervisningsopplegg for sykehusspesialister...
Pål Gulbrandsen, Bård Fossli Jensen, Arnstein Finset
19.11.2009
Over the last 30 years there has been an increasing interest in how doctors and patients communicate, and a number of studies have given us considerable knowledge on the key elements of good...
Pål Gulbrandsen
08.10.2009
Nordby, H. Kommunikasjon og helseledelse 136 s. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 249 ISBN 978-82-02-283490 Etter et seminar med leger, skal filosofen Hans Skjervheim (1926–99) ha sagt: «Nå vet jeg...
Pål Gulbrandsen
29.01.2009
Det er generelt gledelig å skape følelsesmessig engasjement, og det er godt å høre at Margitta Kampman er enig i at klinisk kommunikasjon bør få en større plass i legenes videre- og etterutdanning...
Pål Gulbrandsen, Bård Fossli Jensen, Arnstein Finset
19.11.2009
De siste 30 årene har det vært tiltakende interesse for kommunikasjonen mellom lege og pasient, og en rekke studier har ført til at vi i dag har mye kunnskap om hva som er de viktigste elementene i...
Pål Gulbrandsen
19.10.2006
Wulff, Henrik R. Gøtzsche, Peter C. Rationel klinik Evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger. 5. utg. 304 s. tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 328 ISBN 87-628-...
Pål Gulbrandsen
22.06.2006
Søvik, Oddmund Behandling og helbredelse – modernitet, rasjonalitet, etikk 240 s, tab, ill. Bergen: Sigma, 2005. Pris NOK 424 ISBN 82-7916-034-5 I forordet skriver forfatteren at dette ikke er noe...
Pål Gulbrandsen, Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
01.04.2004
Vi slutter oss til Rødevands synspunkter i siste avsnitt i innlegget hans. Vi tror at han må ha misforstått artikkelen vår. Spesielt viser vi til de to siste setningene i artikkelen, der vi skriver...
Pål Gulbrandsen
01.07.2004
Habermas, Jürgen Den menneskelige naturs fremtid Bidrag til den etiske debatten om genteknologi. 164 s. Oslo: Damm, 2003. Pris NOK 249 ISBN 82-04- 08624-5 Betydelig interesse for etiske spørsmål...
Pål Gulbrandsen, Johanne Aarseth, Eli Aaby, Alice Valdal
02.12.2004
I den offentlige utredningen Kvinners helse i Norge ble det i avsnittet om reproduktiv helse påpekt en utfordring med den moderne svangerskaps- og fødselsomsorg, nemlig at kvinner kan føle seg...
Pål Gulbrandsen
22.01.2004
Vetlesen, Arne Johan Henriksen, Jan-Olav Moralens sjanser i markedets tidsalder Om kulturelle forutsetninger for moral. 207 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 298 ISBN 82-05-32341-0...
Pål Gulbrandsen
06.02.2003
Greenberg, DS Science, money, and politics Political triumph and ethical erosion. 530 s, tab. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2001. Pris USD 35 ISBN 0-226-30634-8 Denne boken dokumenterer...