Pål Gulbrandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo, Campus Ahus

og

Akershus universitetssykehus, HØKH

Forfatterbidrag: idé, kvalitative intervjuer, analyse av materialet og skriving av artikkelen.

Pål Gulbrandsen er ph.d., lege, professor og seniorforsker.

Artikler av Pål Gulbrandsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media