Ulf E. Kongsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulf E. Kongsgaard

Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency under the Ministry of Health and Care Services. It was established in 1988 as an interim provision, and became part of...
Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den ble opprettet i 1988, som en midlertidig ordning, og lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i...
Ulf E. Kongsgaard, Torgeir Bruun Wyller, Harald Breivik
28.02.2008
Medisinske fremskritt har kommet eldre og kroniske syke til gode. Likevel er ny kunnskap og effektiv medisinsk teknologi ikke alltid blitt innført med størst vekt på områder som har vært viktige for...
Gernot Ernst, Ulf E. Kongsgaard
03.04.2008
Symptomlindring hos pasienter med kreft eller andre uhelbredelige lidelser kan fortsatt være en utfordring ( 1 , 2 ). Blant de hyppigste symptomene er smerter, kvalme, appetittløshet og utmattethet...
Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad, Ulf E. Kongsgaard, Stein Kaasa
05.02.2004
Selv om god smertekontroll ikke alene kan bedre pasientens generelle livskvalitet ( 1 ), viser spørreundersøkelser at smerte er den plagen kreftpasientene frykter mest ( 2 ). 30 – 50 % av dem som...
Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Markus Hauser
19.02.2004
De fleste kreftpasienter opplever smerter, 30 – 50 % under kurativ behandling og 70 – 90 % i den palliative fasen ( 1 ). God smertekontroll alene kan ikke bedre livskvaliteten, men smerte er den...
Pål A. Reine, Ulf E. Kongsgaard, Nils Smith-Erichsen
21.10.2004
Blodtransfusjoner har i mange år reddet menneskeliv. Til tross for at risikoen for transfusjonsrelaterte komplikasjoner er lavere nå enn noen gang tidligere, har det de siste 20 år vært et...
Anders H. Knutsen, Zorica Mitic, Arve Nordbø, Ulf E. Kongsgaard
30.04.2003
Albuminløsninger ble utviklet av det amerikanske forsvaret under den annen verdenskrig. De ønsket seg et bedre produkt enn blod og tørket plasma for å gjenopprette sirkulerende blodvolum hos skadede...
Ulf E. Kongsgaard, Bjarte G. Solheim, Hans Erik Heier
06.02.2003
Blodtransfusjoner har reddet menneskeliv gjennom mange år. Til tross for at risikoen for transfusjonsrelaterte komplikasjoner er lavere nå enn noen gang tidligere, har det de siste 20 år vært et...
Anne S. Aass Hunting, Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Eiliv Lund, May-Brith Mandt
10.04.2002
Ragnar Endresen Forhenværende avdelingsoverlege Ragnar Endresen ved Anestesiavdelingen, Det norske radiumhospital, døde 29. januar 2002, 81 år gammel. Han kom til sykehuset i 1963...
Ulf E. Kongsgaard
08.04.2011
2010 was the 200 th anniversary of Chopin’s birth. Frédéric François Chopin, christened Fryderyk Franciszek Chopin, was born in Żelazowa Wola, a small town near Warsaw. The date of birth has not been...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Palliative sedation of patients at the end of life involves a number of medical, ethical and legal challenges. As a support to doctors who provide this treatment to patients who cannot be helped in...
Anders Holtan*, Ulf E. Kongsgaard, Hege Oma Ohnstad
17.02.2005
Til tross for stadig bedre kunnskap om kreftsmerter og behandling av disse, får ikke kreftpasienter god nok palliasjon ( 1 , 2 ). Flere undersøkelser viser at kreftpasienter ikke får tilstrekkelig...
Ulf E. Kongsgaard, Rae Frances Bell, Harald Breivik
20.10.2005
Ett av de mest utfordrende problemer i klinisk praksis er håndteringen av pasienter med smerter som også er medikament- eller stoffmisbrukere. Mens fysisk avhengighet er uunngåelig, men kontrollerbar...
Ulf E. Kongsgaard, Johan Ræder
09.08.2011
En kjent utenlandsk forsker er nylig blitt tatt for juks i en artikkel om kolloide infusjonsløsninger. Etter dette ble 88 av hans artikler trukket tilbake. Vi vet foreløpig ikke om jukset har skadet...
Ulf E. Kongsgaard
08.04.2011
I 2010 var det 200 år siden Chopin ble født. Frédéric François Chopin, døpt Fryderyk Franciszek Chopin, ble født i Żelazowa Wola, en liten landsby utenfor Warszawa. Fødselsdatoen er ikke entydig...
Ulf E. Kongsgaard, Petter Andreas Steen
01.07.2014
Over halvparten av alle hjerte-lunge-redninger avsluttes uten at pasienten har oppnådd egensirkulasjon. Men det er ikke bare i Bibelen at spontan reetablering av egensirkulasjon kan forekomme. Hvor...
Ulf E. Kongsgaard
24.02.2015
Jabbour, Nicolas Transfusion-free medicine and surgery 2. utg. 376 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 65 ISBN 978-0-470-67408-6 Omfattende medisinsk eller kirurgisk behandling...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Lindrende sedering til pasienter i livets sluttfase byr på mange medisinske, etiske og juridiske utfordringer. Som støtte til leger som yter denne behandlingen til pasienter som ikke kan hjelpes på...