Ulf E. Kongsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ulf E. Kongsgaard (f. 1949) er spesialist i anestesiologi, professor II og overlege. Han har en avtale med Norsk pasientskadeerstatning som sakkyndig spesialist. Han planla studien og har analysert data og skrevet manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for anestesiologi

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Det medisinske fakultet

Universitet i Oslo

Artikler av Ulf E. Kongsgaard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media