Steinar Bjørgo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Bjørgo

Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Markus Hauser
19.02.2004
De fleste kreftpasienter opplever smerter, 30 – 50 % under kurativ behandling og 70 – 90 % i den palliative fasen ( 1 ). God smertekontroll alene kan ikke bedre livskvaliteten, men smerte er den...
Anne S. Aass Hunting, Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Eiliv Lund, May-Brith Mandt
10.04.2002
Ragnar Endresen Forhenværende avdelingsoverlege Ragnar Endresen ved Anestesiavdelingen, Det norske radiumhospital, døde 29. januar 2002, 81 år gammel. Han kom til sykehuset i 1963...
Steinar Bjørgo
06.05.2011
Paice, Judith A. Bell, Rae F. Kalso, Eija A. Cancer pain From molecules to suffering. 354 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2010. Pris USD 75 ISBN 978-0-931092-81-7 Denne boken springer ut fra et...