Sverre Varvin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Varvin

Sverre Varvin
16.03.2020
Helsevesenet må gjøre mer for å bedre helsesituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Norge. Siden 2019 har antallet mennesker som er drevet på flukt i verden, økt med 2,3 millioner – fra 68,5...
Sverre Varvin
25.09.2008
Mitic, Z. Mellom to tårer En leges krigsdagbok fra Kosovo, Serbia og Kroatia. 336 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2008. Pris NOK 278 ISBN 978-82-92395-43-1 Dette er en antikrigsbok – om krigens...
Sverre Varvin
22.10.2009
Jørgensen, J-K. En form for kjærlighet Fragmenter fra en psykoanalyse. 96 s. Sandnes: Commentum forlag, 2009. Pris NOK 198 ISBN 978-82-823-3006-0 Dette er en personlig beretning om forfatterens...
Sverre Varvin, Olaf Gjerløw Aasland
13.08.2009
Flyktninger med posttraumatiske tilstander og andre problemer knyttet til forfølgelse, flukt og eksil utgjør en stadig større del av pasientpopulasjonen i helsevesenet. Disse pasientene har ofte...
Sverre Varvin
22.06.2006
Mørland, Liv Flykt, min sønn – flykt! Wiilkeygiyoow Qax! 194 s. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 149 ISBN 82-92023-96-8 Abdullahi Mohamed Alason forteller om sitt liv som flyktning til Liv...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
23.03.2006
Med diagnosen posttraumatisk stresslidelse tar man ikke hensyn til kulturspesifikke forhold, mener flere leger fra Midtøsten. Dette kom frem på en konferanse i Istanbul om menneskeskapte traumer og...
Sverre Varvin
01.07.2004
Cohn, Jørgen Strøm, Mona Tortur og helseskade 137 s, tab, ill. Oslo: Gydendal Akademisk, 2003.Pris NOK 245 ISBN 82- 05-30973-6 Denne boken er et engasjert innlegg om tortur og helseskader, rettet mot...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
20.03.2002
Gravlundene i Sarajevo er overfylt med gravsteiner. Parker og idrettsarenaer ble også tatt i bruk for å begrave de døde. De fleste drepte var muslimer, men det var også mange serbere og kroater. Foto...
Sverre Varvin, Bjørn Oscar Hoftvedt
20.04.2002
Menneskerettighetsutvalget har i sitt siste brev til den israelske legeforeningen fordømt at ambulanser er blitt brukt til å transportere våpen. Vi mener likevel det er en forskjell mellom hva...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.01.2002
3.–4. november 2001 arrangerte Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, The Human Rights Foundation of Turkey og The Turkish Medical Association, konferansen Health and Prison i Mersin i...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Ethics and human rights are core values in medical activity. Doctors may become involved in situations where they are at risk of violating human rights, or they may become subject to such violations...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.06.2000
FN-sanksjonene omfattet blant annet reservedeler, ny teknologi, oljeprodukter og kapital. Unntatt fra sanksjonene var mat og medisiner. Sanksjonene omfattet også vitenskapelig og teknisk samarbeid og...
Sverre Varvin
10.08.2000
Det finnes i dag lovhjemmel for dødsstraff i 90 land. Det er langt færre land som faktisk benytter dødsstraff, og tendensen er et synkende antall henrettelser. Dette gjelder imidlertid ikke USA...
Sverre Varvin, Inge Refnin
20.05.2000
Ted Reichborn-Kjennerud & Erik Falkum har i Tidsskriftet nr. 10/2000 fremført en rekke påstander om psykoanalyse, gruppepsykoanalyse og psykodynamiske behandlingsmetoder på sviktende grunnlag (1...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.12.2000
Leger som arbeider frivillig ved de fem sentrene for torturofre, deltok på konferansen i Izmir i oktober. Foto B.O. Hoftvedt Den første konferansen ble holdt i Diyarbakir i Øst-Tyrkia i 1998. I april...
Sverre Varvin
30.09.2000
Som Hans Erik Oulie ganske riktig påpeker har legene bistandsplikt overfor politiet, hjemlet i legeloven § 47, i straffeprosessloven § 157 og i fengselsloven § 30a. I disse tilfellene dreier det seg...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Sverre Varvin, Bjørn Oscar Hoftvedt
03.02.2005
I et intervju i Tidsskriftet i nr. 23/2004 forteller Sahli Tahiri en historie om kosovoalbanske barn som i 1990 ble forgiftet med kolinesterasehemmende gass ( 1 ). Det finnes undersøkelser av...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Etikk og menneskerettigheter er sentrale verdier i medisinsk virksomhet. Leger kan komme opp i situasjoner der de står i fare for å bryte menneskerettighetene eller de kan selv bli utsatt for...