Tvangsinnleggelser

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svein Friis kommenterer på lederplass i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1) vår artikkel om tvangsinnleggelser (2), og skriver at det er ”uheldig at registreringen fra 1999 ikke er klar på om den rapporterte paragraf knytter seg til innleggelsessøknaden, overlegevedtaket ved innleggelse eller registreringstidspunktet” (1).

  I vår artikkel (2) diskuterer vi problemet med at det ikke er klart hvorvidt det er henvisningsformalitet eller overlegevedtak som er angitt. Derimot har tverrsnittsundersøkelsen fra 1999 et eget spørsmål for paragraf ved registreringstidspunktet. Følgelig er det ikke grunn til å anta at noen har angitt formalitet ved registreringstidspunktet i det spørsmålet som omhandler innleggelsesformalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media