Johan Håkon Bjørngaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Håkon Bjørngaard

Johan Håkon Bjørngaard, Torhild Heggestad
10.01.2002
Svein Friis kommenterer på lederplass i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1) vår artikkel om tvangsinnleggelser (2), og skriver at det er ”uheldig at registreringen fra 1999 ikke er klar på om den...
Johan Håkon Bjørngaard, Torhild Heggestad
30.11.2001
”Bosted avgjør bruk av tvang i psykiatrien” lød overskriften i Aftenposten 13.1. 2001 (1). Reportasjen viste til en tabell hentet fra rapporten Samdata Psykiatri , hvor ulike sykehus er presentert...
Rolf W. Gråwe, Torleif Ruud, Johan Håkon Bjørngaard
01.12.2005
En viktig oppgave for det psykiske helsevernet er å gi akutt hjelp til mennesker i krise. Et bedret tilbud til disse er også et sentralt mål i opptrappingsplanen for psykisk helse ( 1 ). Det...
Karin de Ridder, Kristine Pape, Steinar Krokstad, Johan Håkon Bjørngaard
02.06.2015
Long-term sickness absence and work incapacity in young adulthood is a problem for the individual affected, and entails poorer future prospects with a view to health, socioeconomic position and...
Johan Håkon Bjørngaard
20.08.2013
Ringdal, Kristen Enhet og mangfold Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. 532 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 559 ISBN 978-82-450-1328-3 Kristen Ringdal...
Karin de Ridder, Kristine Pape, Steinar Krokstad, Johan Håkon Bjørngaard
02.06.2015
Langtids sykefravær og arbeidsuførhet i ung voksen alder er et problem for den enkelte som rammes og innebærer dårligere fremtidsutsikter med tanke på helse, sosioøkonomisk posisjon og...