Torhild Heggestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torhild Heggestad

Bjørn Backe, Torhild Heggestad, Thomas Lie
28.05.2003
I løpet av 30 år økte hyppigheten av keisersnitt fra 2 % av de fødte til 13,6 % i 1998 ( 1 ). Denne utviklingen har flere ganger vært drøftet på lederplass i Tidsskriftet ( 2 , 3 ). Det er ikke klart...
Johan Håkon Bjørngaard, Torhild Heggestad
10.01.2002
Svein Friis kommenterer på lederplass i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1) vår artikkel om tvangsinnleggelser (2), og skriver at det er ”uheldig at registreringen fra 1999 ikke er klar på om den...
Johan Håkon Bjørngaard, Torhild Heggestad
30.11.2001
”Bosted avgjør bruk av tvang i psykiatrien” lød overskriften i Aftenposten 13.1. 2001 (1). Reportasjen viste til en tabell hentet fra rapporten Samdata Psykiatri , hvor ulike sykehus er presentert...