Harry Martin Svabø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harry Martin Svabø

Harry Martin Svabø
29.03.2007
Spørsmålet om liv og død angår hvert enkelt individ. Vi er alle berettiget til å ha en mening når det gjelder vårt eget liv. Illustrasjonsfoto © Dan Young/Samfoto Det pågår for tiden en diskusjon om...
Harry Martin Svabø
14.08.2008
Halvorsen, P. Glitrende grå Seniorlivets mangfold og muligheter. 190 s, tab, ill. Oslo: Bazar, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8087-235-7 Per Halvorsen har laget en drivende god og leseverdig bok om å...
Magne Nylenna, Harry Martin Svabø
10.04.2003
Ole Kristian Harlem er død, 85 år gammel. Han var født i Halden i 1917, ble cand.med. i Stockholm i 1945 og spesialist i barnesykdommer i 1959. Barnelegen, skolelegen og bedriftslegen Harlem blir...
Harry Martin Svabø
10.06.2001
I mitt svar til Gunnar Hetland gjorde jeg i grove trekk rede for min oppfatning om legers aktuelle lønnsmessige status og antydet hva som bør være fremtidige mål. Hvordan Legeforeningens lønnskamper...
Harry Martin Svabø
20.06.2001
Gunnar Hetlands utgangspunkt for diskusjonen var årslønn for en nyutdannet dataingeniør. I sitt siste innlegg trekker han frem en montør som har en timelønn på 183 kroner, dvs. mer enn...
Harry Martin Svabø
20.04.2001
Kollega Gunnar Kvale etterlyser fortsatt en fullstendig medlemsfortegnelse i årbøkene. Det er flere årsaker til at vi har gått bort fra dette. Vi er blitt 20 200 medlemmer. Tre personer er...
Harry Martin Svabø
30.04.2001
Det er ikke lett å sammenlikne epler og pærer. Lønnssammenlikning uten klare objektive og like forutsetninger er nesten enda vanskeligere. Det vil allikevel ikke herske tvil om at svarene på Hetlands...
Harry Martin Svabø
10.01.2001
Legers kliniske uavhengighet har vært et sentralt tema for Legeforeningens arbeid både nasjonalt og internasjonalt i lang tid. Dessverre må vi erkjenne at autonomien som forutsetning for profesjonell...
Harry Martin Svabø
20.10.2001
I Aftenposten 28.9. 2001 var jeg intervjuobjekt i en meget vanskelig sak. Så vanskelig er denne saken at ingen svar kan gis uten at disse imøtegås med vektige motforestillinger. Innlegget fra Torkel...
Harry Martin Svabø
30.03.2000
Legeforeningen er sterkt bekymret over at økonomien i utdanningsfondene, og spesielt i Utdanningsfond III, er blitt svekket. For å sikre finansieringen av helt sentrale og prioriterte deler av legers...
Harry Martin Svabø
10.08.2000
Legeforeningens forskningsutvalg er oppnevnt av sentralstyret etter at forslag er innhentet fra de medisinske fakulteter, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) og Yngre legers...
Harry Martin Svabø
20.01.2000
«Jeg vil gjerne ha følelsen av å ha vært en god lege.» Slik falt ordene fra en ung kvinnelig kollega som hadde arbeidet for Leger Uten Grenser i Sudan, da hun i en radioreportasje ble spurt om hva...
Harry Martin Svabø
10.12.2013
Eidsvåg, Inge Men livet lever Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder. 250 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 389 ISBN 978-82-02-42299-8 Denne oversikten over synet på alderdommen og...
Harry Martin Svabø
05.02.2013
Hedge, Jerry W. Borman, Walter C. The Oxford handbook of work and aging 717 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 105 ISBN 978-0-19-538505-2 The Oxford Library of Psychology...