Generalsekretæren svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kollega Gunnar Kvale etterlyser fortsatt en fullstendig medlemsfortegnelse i årbøkene. Det er flere årsaker til at vi har gått bort fra dette. Vi er blitt 20 200 medlemmer. Tre personer er beskjeftiget på heltid for å holde orden på registeret som er det beste legeregisteret som finnes i Norge. En papirversjon blir imidlertid ukurant meget raskt. Når vi ikke ønsker å gjøre registeret offentlig tilgjengelig, er det fordi mange medlemmer ikke ønsker dette. En annen grunn er at medlemsregisteret blir misbrukt til markedsføring og reklameformål som ikke er forenlig med legestandens interesser, og som vekker betydelig irritasjon og harme blant kolleger. Når vi foreløpig har valgt å beholde en oversikt over godkjente spesialister i Årboken, er dette, som jeg tidligere har gitt uttrykk for, fordi Legeforeningen både har en betydelig interesse av og plikt til å gi også offentligheten informasjon om hvem av våre medlemmer som er godkjente spesialister. Dette henger sammen med den delegerte myndighet Legeforeningen har på vegne av det offentlige til å godkjenne spesialister. For øvrig har jeg registrert Kvales ønske om at vi på nytt skal vurdere om denne praksisen skal fortsette. Det kan jeg love at vi skal gjøre.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media