Medlemsfortegnelse med standsforskjell?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi er fortsatt mange kolleger i Legeforeningen som savner en fullstendig medlemsfortegnelse i årbøkene. Fellesekspedisjonens ”Leger i Norge”, som er et privat firma, har i flere år vært eneste legeregister, men kun over praktiserende kolleger.

  Denne mangelen ble forelagt generalsekretær Harry Martin Svabø alt ved innlegg i Tidsskriftet 1998 (1) da kun spesialister har vært begunstiget med medlemsregister i årbøkene etter 1995, også etter avsluttet praksis. Generalsekretærens begrunnelse og svar for denne forskjellsbehandlingen av kolleger var: ”at oversikt over godkjente spesialister hadde en viss informasjonsinteresse for medlemmer og tillitsvalgte” (2). Man glemmer derved de mange ellers godt oppdaterte kollegene uten spesielt ønske om en fagbegrenset virksomhet. I den siste årboken, 2000 – 2001, fortsetter den samme registreringsformen. Skal helheten og samholdet i foreningen tynes ut på denne måten? Derfor alle eller ingen i årbøkenes registre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media