Stein Vaaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Vaaler

Agnete Bache-Wiig Mathisen, Stein Vaaler, Elisabeth Dramstad, Thomas Åbyholm
20.02.2002
Finansiering av sykehusene i Norge er dels aktivitetsbasert, hvor inntektene kommer fra DRG-refusjon (1), poliklinisk aktivitet, kurdøgn og stykkpris for enkelte diagnoser (2). I tillegg til den...
Stein Vaaler, Håkan Lövkvist, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
20.03.2001
Siri Forsmo kommenterer innledningsvis forholdet mellom forfatterne og Pfizer. Dette har vi allerede redegjort for i Tidsskriftet slik at ytterligere kommentarer skulle være unødvendig. Forsmos...
Stein Vaaler, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
10.03.2001
John-Arne Skolbekken har skrevet et innlegg med utgangspunkt i vår undersøkelse EDIN (1). Vi mener Skolbekken har gjort seg skyldig i en del feil, noe vi håper er utilsiktet. EDIN er planlagt og...
Stein Vaaler, Håkan Lövkvist, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
10.01.2001
I de senere år har det vært økende interesse og oppmerksomhet omkring seksuelle problemstillinger innen de medisinske fagmiljøer. Økt forskning har gitt nye behandlingsmuligheter, spesielt overfor...
Agnete Bache-Wiig Mathisen, Stein Vaaler, Einar Amlie
20.09.2000
Rikshospitalet har en flerregional funksjon innen neonatalkirurgi, som omfatter kirurgi i de første fire leveuker eller innen utgangen av 44. svangerskapsuke (2). Pasientene er nyfødte med medfødte...