Svein Høegh Henrichsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Høegh Henrichsen

Svein Høegh Henrichsen
30.01.2002
Et legemiddelfirma har i den siste tiden tatt opp diskusjonen om etterlevelse og astma, og hevder i sin reklame at med bruk av deres medikament løses mye av problemet: ”Pasientene opplever effekt...
Anders Østrem, Svein Høegh Henrichsen
10.03.2001
I Lunger i praksis er vi opptatt av at allmennlegene blir flinkere til systematisk testing av røykere og pasienter med tung pust eller mistenkt obstruktiv lungesykdom med spirometri. Vårt budskap er...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
The use of snus cannot be recommended as an alternative to smoking for pregnant women who have difficulty giving up cigarettes. Smoking during pregnancy increases the risk of a number of pregnancy...
Svein Høegh Henrichsen
20.06.2000
Norsk selskap for allmennmedisins (NSAMs) referansegruppe for astma og kronisk obstruktiv lungesykdom har siste år vært i gang med å revidere handlingsplanen fra 1990 (1) og med å utvide den til også...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
Bruk av snus kan ikke anbefales som et alternativ til røyking for svangre kvinner som sliter med å slutte å røyke. Røyking i svangerskapet øker risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner...