Anders Østrem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Østrem

Anders Østrem
26.08.2004
Gulsvik, Amund Bakke, Per Sigvald Lungesykdommer En basal innføring. 253 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2004. Pris NOK 398 ISBN 82-7674-684-5 Boken er delt i tre hoveddeler, en generell del som...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...
Anders Østrem, Svein Høegh Henrichsen
10.03.2001
I Lunger i praksis er vi opptatt av at allmennlegene blir flinkere til systematisk testing av røykere og pasienter med tung pust eller mistenkt obstruktiv lungesykdom med spirometri. Vårt budskap er...