Anders Østrem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Østrem

Anders Østrem, Torbjørn Øien
22.03.2021
Sublingval immunterapi er trygt og kan med fordel gjennomføres på fastlegekontoret. Behandlingen kan være indisert hos pasienter som har allergisymptomer til tross for standard behandling. Mange får...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...
Anders Østrem
26.08.2004
Gulsvik, Amund Bakke, Per Sigvald Lungesykdommer En basal innføring. 253 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2004. Pris NOK 398 ISBN 82-7674-684-5 Boken er delt i tre hoveddeler, en generell del som...
Anders Østrem, Svein Høegh Henrichsen
10.03.2001
I Lunger i praksis er vi opptatt av at allmennlegene blir flinkere til systematisk testing av røykere og pasienter med tung pust eller mistenkt obstruktiv lungesykdom med spirometri. Vårt budskap er...