Carl Ditlef Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl Ditlef Jacobsen

Carl Ditlef Jacobsen, Liv Johannson, Arne Heimdal
14.01.2019
Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud. Vi har i mange år arbeidet for å fjerne tobakksvarer fra Norge. Helseskadene er mange og koster...
Carl Ditlef Jacobsen
19.01.2017
Roksund og medarbeidere fokuserer igjen meget treffsikkert på overdiagnostikk og sykeliggjøring i helsetjenesten ( 1 ). Jeg har selv flere ganger prøvd å få interesse blant indremedisinere om at...
Carl Ditlef Jacobsen
01.11.2007
Et besøk i USA kan bli dyrt når man ikke har reiseforsikring. Mitt møte med amerikansk helsevesen ga meg en bekreftelse på at vi skal være stolte av vårt norske velferdssystem. Illustrasjon © Images...
Carl Ditlef Jacobsen
28.06.2007
Une Amundsens sterke og velmente takk for god behandling for sin alvorlige sykdom i Tidsskriftet nr. 9/2007 ( 1 ) var veldig hyggelig lesing. Det er godt å få slike positive tilbakemeldinger fra...
Synnøve Bergheim, Carl Ditlef Jacobsen, Fredrik Clausen, Jørund Straand
28.02.2008
Gamle mennesker står for en stor andel av legemiddelforbruket. Jo flere legemidler, jo større sannsynlighet for bivirkninger og interaksjoner ( 1 ). Moderne medisinsk behandling med potente...
Carl Ditlef Jacobsen
02.11.2006
I sin kronikk i Aftenposten 10.9. 2005 skrev Berit Bringedal & Reidun Førde at «helsebudsjettet bør begrenses». I et innlegg i Tidsskriftet kritiserte jeg dette og utfordret Legeforeningens...
Carl Ditlef Jacobsen
26.01.2006
Hva driver de på med på Legeforeningens forskningsinstitutt? Etter at instituttet har satt sitt navn under publikasjoner der det trekkes konklusjoner fra meget lave svarprosenter, 58 % ( 1 ) og 48...
Carl Ditlef Jacobsen
07.10.2004
Jeg leser alltid referanselisten nøye, den gir viktig informasjon om artikkelforfatterens faglige nivå. Per Fugelli og Jan Helge Solbakk har i tallrike artikler og debattinnlegg stadig brukt en bok...
Carl Ditlef Jacobsen
01.04.2004
Jeg satte stor pris på Anne Alviks kommentar og takker for hennes engasjement. Men jeg grubler fortsatt over fenomenet. Når tok helsedirektørene Mork og Alvik et selvstendig initiativ i...
Carl Ditlef Jacobsen
18.03.2004
Det burde bekymre at våre helseinstitusjoner og sykehus er overbelastet med helseskadene av tobakksbruk, og at enorme ressurser kunne vært anvendt bedre til andre kategorier trengende. Jeg mister...
Carl Ditlef Jacobsen
05.02.2004
Det nye faget samfunnsmedisin har gjennom massemediestormen om røykeloven avslørt sin egen identitetskrise. Hvordan er det mulig at de fleste samfunnsmedisinere forholder seg tause når dette viktige...
Carl Ditlef Jacobsen
05.02.2004
Det bør være elementært i vitenskapelig etikk at påstander og konklusjoner bygger på vitenskapelig dokumenterte fakta – eller at man har gjort maksimalt for å fylle dette kravet. I den aktuelle...
Carl Ditlef Jacobsen
06.03.2003
Redaktørens minileder i Tidsskriftet nr. 2/2003 ( 1 ) inneholdt en påstand som jeg vil påstå er helt feil. Charlotte Haug sier om alkoholens mulige positive virkninger: «Et legemiddel med samme...
Carl Ditlef Jacobsen
09.10.2003
Det vakte oppsikt og skuffelse blant oss klinikere at helseminister Høybråtens tiltak mot de store helseproblemene knyttet til tobakksbruk møtte meget sterke og emosjonelt ladede angrep fra...
Carl Ditlef Jacobsen
09.10.2003
Jon Ivar Elstad er forsiktig når han i sin artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2003 kommer med en konklusjon om arbeidsmiljøets innvirkning på helsen ( 1 ). Men Dagsavisen slår det stort opp 28. august: «...
Carl Ditlef Jacobsen
10.01.2001
Det er veldig bra at flere interesserer seg for effektiv røykeavvenning, men jeg er skeptisk til ukritisk bruk av psykofarmaka i denne god saks hensikt. Skeptisk, fordi alle slike legemidler har...
Carl Ditlef Jacobsen
10.02.2001
Annonse i Aftenposten 7.1. 2001 Jeg takker Olav Flaten for hans engasjement i røykavvenningssaken. Jeg inviterer fortsatt medisinske etikere ut på banen. Hvorfor gjemmer de seg bort? – Zyban er et...
Carl Ditlef Jacobsen
10.11.2001
Willy Aasebø og medarbeidere vekker berettiget offentlig oppsikt med sin artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2001 (1). Det er mer fyll og hos yngre kvinner enn før. Redaktør Pål Gulbrandsen poengterer...
Carl Ditlef Jacobsen
30.03.2000
Vi skriver år 2000 og undrer oss over at en del lungeleger fortsatt foretrekker å nedtone betydningen av røyking (aktiv som passiv) som hovedårsak til kronisk obstruktiv lungesykdom og som viktigste...
Carl Ditlef Jacobsen
30.10.2000
Et nytt nettsted om kosthold ble annonsert i Tidsskriftet nr. 23/2000 (1). Det ser meget tilforlatelig ut, men jeg blir betenkt når jeg ser hvem som sponser tiltaket, – bl.a. Tine meierier og Natural...