Steinar Østerbø Thoresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Østerbø Thoresen

Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
29.05.2008
Det er ofte vanskelig å evaluere effekten av offentlige helsetiltak som er rettet mot hele befolkningen eller deler av denne. I større grad enn ved kliniske studier kan tiltakene få konsekvenser man...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
13.03.2008
Livmorhalskreft er en av de få kreftformer der forekomst og dødelighet har vært fallende de senere tiår. Det er naturlig å se dette i sammenheng med at det finnes en enkel test som har vært brukt i...
Steinar Østerbø Thoresen
20.10.2001
Per-Henrik Zahl og medarbeidere har igjen bidratt med to meget spesielle artikler (1, 2). Leder i den svenske ekspertgruppen for mammografiscreening, Lars Erik Rutqvist, mener at den første av disse...
Steinar Østerbø Thoresen
30.09.2000
De siste årene har det vært rettet kritikk mot de pågående masseundersøkelsesprogrammene mot kreft. Kritikken har spesielt kommet fra de danske, svenske og norske epidemiologiske fagmiljøene. Dette...
Steinar Østerbø Thoresen
30.11.2000
Ifølge Zahls leserinnlegg har jeg i mitt debattinnlegg (1) brukt for mye plass på en generell oppsummering av kunnskapsgrunnlaget om brystkreft og livmorhalskreft. Det er åpenbart av hans innlegg at...