Nytt om navn

Nina Husom, Hans Petter Fosseng, Ivar Følling Om forfatterne
Artikkel

På årsmøtet 2000 i Norsk Selskap for Endokrinologi ble det delt ut følgende pris og forskningsstipend:

Eystein S. Husebye, Medisinsk avdeling, Haukeland, Universitetet i Bergen, fikk Novo Nordisks forskningspris på 50 000 kroner for fremragende forskning innen endokrinologi. Han har kartlagt serologisk autoimmunitet rettet mot nøkkelenzymer og andre antigener i endokrint vev, med særlig henblikk på pasienten med multiendokrin svikt.

Dag Erik Undlien, Institutt for immunologi, Rikshospitalet, fikk Aventis Pharmas forskningsstipend på 50 000 kroner til identifisering av nytt gen involvert i utviklingen av type 1 diabetes.

Johan Svartberg, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, fikk Bayer A/S’ forskningsstipend på 40 000 kroner til undersøkelse av forandringer i kjønnshormonnivåer og kardiovaskulær risiko.

Jens Petter Berg, Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, fikk Glaxo Wellcome A/S’ forskningsstipend på 50 000 kroner til studier av avanserte glykeringsprodukter (AGE) ved diabetes mellitus.

Jørn Sagen, Barneklinikken og Senter for klinisk molekylærbiologi, Haukeland Sykehus, fikk MSD A/S’ forskningsstipend på

16 000 kroner til studier av mutasjoner i transkripsjonsfaktorene HNF-1a og HNF-1b med referanse til MODY type diabetes og nefropati.

Anbefalte artikler