Ivar Følling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Følling

Ivar Følling, Geir Jacobsen
14.06.2007
Intetkjønnsformen av ordet struma faller de språkkyndige tungt for brystet. Men vi er bedre stilt i Norge enn på Island, der struma er et ikke-ord. Hvorfor kan vi ikke få velge? Språkspalten i...
Ansgar Heck, Tone Cappelen, Ivar Følling
03.05.2007
Årsaker, diagnostikk og behandling av struma ble sist omtalt i Tidsskriftet i 1967 ( 1 ). Med stort struma menes at glandula thyreoidea er synlig på avstand (fig 1), gir kompresjonssymptomer eller...
Ivar Følling
31.01.2008
Mange kontrollerte kliniske studier viser små effekter av behandling, men effekten fremstilles ofte som stor. Det er mange usikkerheter ved slike undersøkelser og vanskelig å omsette resultatene til...
Valdemar Grill, Tor Claudi, Ivar Følling, Trond Jenssen, Kristian Hanssen, Jak Jervell
20.06.2000
Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemi kan gi symptomer som tørst, polyuri, tretthet, men kan også være uten symptomer. Diagnosen må stilles ut fra...
Nina Husom, Hans Petter Fosseng, Ivar Følling
30.10.2000
Pris og stipender På årsmøtet 2000 i Norsk Selskap for Endokrinologi ble det delt ut følgende pris og forskningsstipend: Eystein S. Husebye, Medisinsk avdeling, Haukeland,...