Vidar Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Strand

Ivar Nordrum, Vidar Isaksen, Monika Johansen, Vidar Strand
10.10.2000
Pål Knudsen og medarbeidere hadde en artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2000 hvor de beskrev telepatologiaktiviteter utgått fra Radiumhospitalet (1). Vi ønsker å komme med noen kommentarer til en uheldig...