Vidar Isaksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Isaksen

Kristian Bartnes, Vidar Isaksen, Jan Due
28.05.2003
Angiosarkomer er sjeldne, maligne endoteliale neoplasmer. I Norge utgjør de ett av 3 700 krefttilfeller. Gjennomsnittlig femårsoverlevelse er 10 % ( 1 ). Vi presenterer her erfaringer med diagnostikk...
Randi Fykse Hallstensen, Johan Svartberg, Vidar Isaksen, Radoslav Bajic, Maja-Lisa Løchen, John-Bjarne Hansen
30.11.2001
Anemi er en vanlig tilstand, og medisinsk utredning og behandling byr som regel ikke på spesielle problemer. Av og til blir den imidlertid både langvarig og omfattende og kan avdekke svært sjeldne...
Ivar Nordrum, Vidar Isaksen, Monika Johansen, Vidar Strand
10.10.2000
Pål Knudsen og medarbeidere hadde en artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2000 hvor de beskrev telepatologiaktiviteter utgått fra Radiumhospitalet (1). Vi ønsker å komme med noen kommentarer til en uheldig...
Anders Vik, Reidar Berntsen, Vidar Isaksen, Egil Haug, John-Bjarne Hansen
06.10.2005
Ein 53 år gammal mann hadde dei siste to åra vore plaga av hovudverk, konsentrasjonsvanskar og redusert yteevne. Han klaga over irritasjon i augo og hadde også lagt merke til at...
Anders Vik, Vidar Isaksen, Jan Brox, John-Bjarne Hansen
29.05.2012
Kvinna kontakta lege fordi ho var plaga av hovudverk, uklart syn og utslett. Ho fekk påvist sekundær hyperlipidemi og erytrocytose. Behandling med cellegift førte til normalisering av lipidverdiane,...