Øyvind Erik Duguid Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Erik Duguid Jensen

Øyvind Erik Duguid Jensen
20.10.2000
I Tidsskriftets spalte Helsefakta ble det på side 2715 i nr. 22/2000 trykt en statistikk over medisinstudenter i inn- og utland, med prosentvis kjønnsfordeling. Av tabellen kan man registrere den...