Langtidsoppfølging etter operasjon av lumbal skiveprolaps

Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 24/2000, side 2868 – i det norske sammendraget, var ordet ”ikkje” kommet på feil sted. Setningen skal lyde: Median skåre for smerte og funksjon var 10,5 (spreiing 0 – 81) for pasientar som ikkje var reopererte , og denne skåren var signifikant betre enn hos pasientar som var reopererte (45; 0, spreiing 0 – 94).

Anbefalte artikler