John-Anker Zwart

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Anker Zwart

Bendik Slagsvold Winsvold, Annike Marvik, John-Anker Zwart, Anne Hege Aamodt
20.02.2018
Migraine is a common neurological disease, and with a prevalence of 15 % in the adult population, the source of a major social, economic and psychological burden ( 1 – 3 ). Women are more frequently...
Bendik Slagsvold Winsvold, Annike Marvik, John-Anker Zwart, Anne Hege Aamodt
19.02.2018
Migrene er en vanlig nevrologisk sykdom, med prevalens på 15 % i den voksne befolkningen, som medfører store sosiale, økonomiske og psykologiske belastninger ( 1 – 3 ). Kvinner er oftere affisert enn...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
10.10.2000
Ved Nevrokirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, har ein dei siste ti åra hatt ein auke i operasjonar av lumbal prolaps. I 1998 utførte ein 240 slike operasjonar. Avdelinga driv opplæring i...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
30.10.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000, side 2868 – i det norske sammendraget, var ordet ”ikkje” kommet på feil sted. Setningen skal lyde: Median skåre for smerte og funksjon var 10,5 (spreiing 0 – 81) for...
Øystein P. Nygaard, Magne Rø, Tor Inge Andersen, John-Anker Zwart
18.11.2010
Nakkesmerter og andre muskel- og skjelettplager er utbredt i befolkningen. Dette er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte tiåret 2000 – 10 som The Bone and Joint Decade ( 1 )...
Øystein P. Nygaard, Tor Inge Andersen, Magne Rø, John-Anker Zwart
04.03.2011
Med vår artikkel hadde vi som mål å gi et praktisk hjelpemiddel i håndteringen av pasienter med nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Vi har derfor lagt vekt på den kliniske undersøkelsen og...