Anne Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Vik

Anne Vik, Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen, Tor Ingebrigtsen
16.11.2006
Hodeskader inndeles klinisk etter alvorlighetsgrad. I Skandinavia brukes ofte Head Injury Severity Scale ( 1 ), og skaden graderes da i kategoriene minimal, lett, moderat og alvorlig...
Anne Vik, Anne Kvikstad, Geirmund Unsgård, Jan Valentin Jørgensen, Sverre Helge Torp
21.09.2006
En 54 år gammel mann fikk fokale anfall i venstre underekstremitet som bredte seg til alle ekstremiteter. Ved innleggelsen hadde han en stor subkutan hevelse over vertex, med maksimum diameter på 8...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
10.10.2000
Ved Nevrokirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, har ein dei siste ti åra hatt ein auke i operasjonar av lumbal prolaps. I 1998 utførte ein 240 slike operasjonar. Avdelinga driv opplæring i...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
30.10.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000, side 2868 – i det norske sammendraget, var ordet ”ikkje” kommet på feil sted. Setningen skal lyde: Median skåre for smerte og funksjon var 10,5 (spreiing 0 – 81) for...