Øystein Petter Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Petter Nygaard

Øystein Petter Nygaard
03.04.2008
AS, Solberg G., Kirkesola Klinisk undersøkelse av ryggen 2. utg. 278 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 498 ISBN 978-82-7634-735-7 Dette er en lærebok rettet mot studenter i...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
10.10.2000
Ved Nevrokirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, har ein dei siste ti åra hatt ein auke i operasjonar av lumbal prolaps. I 1998 utførte ein 240 slike operasjonar. Avdelinga driv opplæring i...
Anne Vik, Gunn Hulleberg, John-Anker Zwart, Øystein Petter Nygaard
30.10.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000, side 2868 – i det norske sammendraget, var ordet ”ikkje” kommet på feil sted. Setningen skal lyde: Median skåre for smerte og funksjon var 10,5 (spreiing 0 – 81) for...