Anne Mathilde Hanstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Mathilde Hanstad

Per Stensland, Frode Heian, Fredrik Langballe, Anne Mathilde Hanstad
06.05.2019
Kjell Nordby døde den 12. mars i år, 71 år gammel. Molde mistet en sindig allmennlege , norsk allmennpraktikermiljø en respektert drivkraft , og vi mistet en god venn. Han...
Anne Mathilde Hanstad
25.10.2016
Det kan være en krevende øvelse å stå i fastlegerollen. Jeg øver meg i å samle på at det ikke er en eneste dag i praksis at det ikke er noen som sier noe hyggelig. Å være i en jobb der en opplever å...
Anne Mathilde Hanstad
31.01.2008
Det er opp til tilsynsmyndighetene å vurdere om det er medisinsk forsvarlig med en rutine som sier at henvendelse om akutt sykdom skal gå via ikke-medisinsk personell som så gjør en selvstendig...
Anne Mathilde Hanstad
30.03.2000
I dette nummer av Tidsskriftet gjør Bekkelund & Albretsen rede for resultatene fra en tankevekkende studie om kvaliteten av henvisninger fra allmennpraktikere til nevrologisk poliklinikk (1). De...
Einar Johan Tveit, Anne Mathilde Hanstad
30.09.2000
Undertegnede er hhv. fersk medisinstudent ved Universitetet i Bergen og spesialist i allmennmedisin. Vi undres over påstander Atle Klovning, redaktør av NettDoktor.no, har kommet med om Tidsskrift...