Ingvild Nordøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Nordøy

Warsan Ismail, Helge Skulstad, Lars Aabakken, Guro Grindheim, Tone Lise Åvitsland, Ingvild Nordøy, Aart I. Issa-Epe, Kristoffer Lassen
19.11.2020
En mann i 30-årene med Downs syndrom og høyresidig hjertesvikt ble innlagt med ikterus og magesmerter. En lang utredning ga ingen entydige svar. To uker etter utskrivelsen tok det hele en uventet...
Ingvild Nordøy, Mai A.S. Fraz, Marius Trøseid, Børre Fevang, Pål Aukrust
25.05.2020
Vi viser til M. Teigen Hauge og medforfatteres interessante kasuistikk om ARDS ved Covid-19 infeksjon og gjentatte negative nasofarynksprøver ( 1 ). Vi ønsker kun å kommentere kort opplysningen om at...
Marius Trøseid, Ingvild Nordøy, Børre Fevang, Pål Aukrust
30.11.2018
Innføring av anbud på hivlegemidler kan gi negative helsekonsekvenser. Selv om anbud på legemidler i sykehus har vært et viktig virkemiddel for å presse ned prisen for kurativ behandling av hepatitt...
Ingvild Nordøy, Olav Lutro, Jørn-Åge Longva, Gry Kloumann Bekken, Hans Erling Simonsen
13.11.2018
Vi ser med bekymring på helsemyndighetenes manglende evne til å sørge for oppdaterte retningslinjer. Erik Refsland Kaspersen og medarbeidere har publisert en studie om bruk av...
Ingvil K. Sørbye, Hilde B. Andersen, Erik Melin, Ingvild Nordøy
19.02.2018
En gravid kvinne fikk i tredje trimester hodepine, svimmelhet og tungpustenhet. Mange friske gravide opplever slike symptomer i moderat grad i løpet av et svangerskap. Men i dette tilfellet skulle...
Ingvild Nordøy, Peter Gaustad
20.11.2008
Resistensproblemer er velkjent fra bakteriologien. Etter introduksjonen av antivirale midler ble det åpenbart at problemet er like aktuelt ved behandling av virusinfeksjoner. Antallet pasienter med...
Jon Henrik Laake, Ingvild Nordøy
20.08.2013
I og med at det er uenighet om faktagrunnlaget for anbefalingene om aminoglykosider ved sepsis har Helsedirektoratet besluttet å la Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utforme en såkalt...
Ingvild Nordøy
10.08.2000
I løpet av livet blir de fleste mennesker infisert av cytomegalovirus uten at viruset forårsaker spesielle symptomer eller tegn. Hos pasienter med svekket immunforsvar, som organtransplanterte og...
Anne Naalsund, May-Brit Lund, Georg Mynarek, Svend Aakhus, Kirsten Muri Boberg, Ingvild Nordøy
06.09.2011
En mann i begynnelsen av 60-årene med kjent lungesarkoidose ble henvist for utredning med henblikk på lungetransplantasjon på grunn av alvorlig respirasjonssvikt. Anamnestiske opplysninger gjorde at...
Ingvild Nordøy, Jon Henrik Laake
28.05.2013
Hvordan skal et stort medisinsk fagmiljø innrette seg når nasjonale faglige retningslinjer er uforsvarlige og det ikke er tatt hensyn til våre høringsuttalelser? Dette er spørsmål intensiv- og...