Harald Drøsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Drøsdal

Harald Drøsdal
20.05.2000
I Tidsskriftet nr. 10/2000 gir president Aarseth, under overskriften Alltid beredt? , en oversikt over ”kjøreplanen” for listesystemet frem til eventuell innføring (1). Han tar ikke med at før...