Per Størset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Størset

Per Størset
12.02.2009
Osmolaliteten for Ringer-løsninger er lavere enn den beregnede verdien anført på infusjonspakkene, målt til 254 mmol/l for Ringer-laktat, som brukes utenfor Skandinavia. Det er derfor galt når Sollid...
Per Størset
30.03.2000
Den stikkende lukten av ozon slår mot oss på noen operasjonsstuer når vi begynner dagen, luftes etter hvert ut på de fleste stuer, men henger plagsomt igjen enkelte steder til arbeidsslutt. Den...