Akuttpsykiatrien i Oslo er ikke avvisende ved mottak

Ewa Ness, Karsten Hytten Om forfatterne
Artikkel

I vår artikkel i Tidsskriftet (1) har det dessverre sneket seg inn et par feil og uklarheter som Stein Opjordsmoen ganske riktig påpeker i sitt korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 4/2000 (2).

I setningen «Ved 85 av de 93 innleggelsene konfererte mottakende lege med sin bakvakt» har det falt ut noen ord, det skulle stå «ved 85 av de 93 innleggelsene ble det registrert om mottakende lege konfererte med sin bakvakt».

Tabell 2 var uklar og inneholdt feil. Den skal være slik:

Tabell 2 Andelen av innleggelsene fra Psykiatrisk vakttjeneste i Oslo der vakt-havende lege ved akuttpsykiatrisk avdeling konfererte med bakvakt

Sykehus

Andel konferert

Prosent

Ullevål

7/36

19

Lovisenberg

11/24

46

Gaustad

4/20

20

Vinderen

2/7

28

Bakvakt ble registrert kontaktet i 28 % av innleggelsene totalt.

Vi beklager uklarhetene i vår artikkel og takker Stein Opjordsmoen for hans påpekninger.

Anbefalte artikler