Akuttpsykiatrien i Oslo er ikke avvisende ved mottak

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I vår artikkel i Tidsskriftet (1) har det dessverre sneket seg inn et par feil og uklarheter som Stein Opjordsmoen ganske riktig påpeker i sitt korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 4/2000 (2).

  I setningen «Ved 85 av de 93 innleggelsene konfererte mottakende lege med sin bakvakt» har det falt ut noen ord, det skulle stå «ved 85 av de 93 innleggelsene ble det registrert om mottakende lege konfererte med sin bakvakt».

  Tabell 2 var uklar og inneholdt feil. Den skal være slik:

  Tabell

  Tabell 2 Andelen av innleggelsene fra Psykiatrisk vakttjeneste i Oslo der vakt-havende lege ved akuttpsykiatrisk avdeling konfererte med bakvakt

  Sykehus

  Andel konferert

  Prosent

  Ullevål

  7/36

  19

  Lovisenberg

  11/24

  46

  Gaustad

  4/20

  20

  Vinderen

  2/7

  28

  Bakvakt ble registrert kontaktet i 28 % av innleggelsene totalt.

  Vi beklager uklarhetene i vår artikkel og takker Stein Opjordsmoen for hans påpekninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media