Ewa Ness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ewa Ness

Ewa Ness
22.03.2021
Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen Den profesjonelle samtalen En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål. 279 s. Oslo:...
Ewa Ness, Erik Myrvang Salvador, Erlend Strand Gardsjord
14.08.2020
A pandemic can affect the population both somatically and psychologically. In England, 24 % of the population reported experiencing anxiety in connection with the swine flu in 2009 ( 1 ). We wished...
Ewa Ness, Erik Myrvang Salvador, Erlend Strand Gardsjord
13.08.2020
En pandemi kan ramme befolkningen både somatisk og psykologisk. 24 % av befolkningen i England rapporterte om angst i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 ( 1 ). Vi ønsket å undersøke hvordan...
Ewa Ness, Jon Ragnar Skotte, Tore Buer Christensen, Jan Fredrik Andresen
25.05.2020
Psychotic depression represents a considerable suicide risk. Our review of early warnings in the aftermath of suicide shows that symptoms of psychotic depression are frequently described, but have...
Ewa Ness
15.06.2020
Steven Taylor The Psychology of Pandemics Preparing for the next global outbreak of infectious disease. 178 s. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. Pris GBP 59 ISBN 978-1-5275-...
Ewa Ness, Jon Ragnar Skotte, Tore Buer Christensen, Jan Fredrik Andresen
18.05.2020
Psykotisk depresjon representerer en betydelig risiko for selvmord. Vår gjennomgang av varsler etter selvmord viser at symptomer på psykotisk depresjon ofte beskrives, men er blitt oppfattet som noe...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
03.10.2017
Each year, more than 500 Norwegians take their own life. This figure is four times higher than the number of road traffic fatalities in 2015 ( 1 ). The causes of suicide are complex, difficult to...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
02.10.2017
Hvert år tar over 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er over fire ganger så mange som antall trafikkdøde i 2015 ( 1 ). Årsakene til selvmord er sammensatte, vanskelig å undersøke og bare i...
Ewa Ness, Ole Steen
21.08.2017
Takk til H. Schrader og medarbeidere for at dere i deres artikkel om Münchausens syndrom belyser et følsomt og svært vanskelig tema for mange klinikere ( 1 ). Beskrivelsene dere bruker er lite...
Ewa Ness
20.12.2016
Konnikova, Maria The confidence game Why we fall for it…every time. 321 s. New York, NY: Viking, 2016. Pris USD 28 ISBN 978-0-525-42741-4 Dette er en lærebok i hvordan avsløre svindel – skrevet...
Ewa Ness
04.10.2007
Blåka, G Filstad, C. Læring i helseorganisasjoner 158 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2007. Pris NOK 248 ISBN 978- 82-02- 26850-3 Teksten, inndelt i ni kapitler, er lettlest og har en oversiktlig...
Ewa Ness
15.05.2008
Vaaland, TØ. Brev til en minister Historier om psykisk helse og rus skrevet til Ansgar Gabrielsen. 200 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 250 ISBN 978-82-05-38236-7 Tidligere...
Ewa Ness
28.08.2008
Arntzen, E. En forutsigbar helsetjeneste Kvalitet og orden i eget hus. 222 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 289 ISBN 978-82-05-37196-5 Denne læreboken i kvalitetsarbeid for...
Ewa Ness
26.03.2009
Amundsen, O Kongsvik, T. Endringskynisme 197 s, ill. Oslo: Gyldendals Akademisk, 2008. Pris NOK 289 ISBN 978-82-05-38402-6 «Endringskynisme» er et nytt ord som intuitivt gir mening. Det defineres som...
Fredrik A. Walby, Ewa Ness
30.04.2009
Pasienter som skader seg selv uten suicidal intensjon, bør tilbys hjelp på legevakt for å dempe den akutte krisen. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I legevaktsammenheng...
Ewa Ness
05.10.2006
Prosser, Stephen Effective people Leadership and organisation development in healthcare. 187 s, tab. Oxon: Radcliff, 2005. Pris GBP 28 ISBN 1-8 -5775-6 -94-0 Forfatteren har arbeidet i National...
Ewa Ness, Åse Skår, Sverre Sand, Jens Petter Berg, Geir Bøhler
07.06.2016
Berit Marie Mortensen Berit hadde ikke en sykedag før hun fikk påvist uhelbredelig kreft sommeren 2014. Da hun fikk vite at hun hadde begrenset tid igjen å leve, uttrykte hun et ønske om å treffe...
Ewa Ness, Karsten Hytten
20.01.2000
Psykiatrisk vakttjeneste er en seksjon ved Oslo Legevakt som er bemannet med 35 leger, hvorav ca. to tredeler er spesialister i psykiatri, og 22 spesialsykepleiere. Alle har dette som ekstrajobb...
Ewa Ness, Karsten Hytten
10.03.2000
I vår artikkel i Tidsskriftet (1) har det dessverre sneket seg inn et par feil og uklarheter som Stein Opjordsmoen ganske riktig påpeker i sitt korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 4/2000 (2). I...
Lars Mehlum, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
25.03.2014
I et debattinnlegg i Tidsskriftet skriver J. Hagen og medarbeidere om selvmordsrisikovurderinger ( 1 ). Suicidal atferd har mange årsaker, men psykisk lidelse spiller svært ofte en sentral rolle...