Larsen Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Larsen Ø

Larsen Ø, Falkum E
10.12.1999
Sammendrag Hvis man ser folkehelsens, medisinens og helsevesenets historie gjennom de siste tusen år i et demografisk perspektiv, fremgår det at grunnlaget for medisinens virkeområde har forandret...
Falkum E, Larsen Ø
10.12.1999
Sammendrag Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningen på området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk...
Larsen Ø
20.04.1999
Folkehelsen kan rammes hardt når et sosialt system bryter sammen Det som for tiden skjer med folkehelsen i Øst-Europa, gir grunn til ettertanke. At krig og katastrofer kan få dramatiske følger for...
Larsen Ø
10.12.1998
Sammendrag Skjønnlitterære verk kan bidra til å gi en nyttig forståelse av hvordan allmennmenneskelige trekk ytrer seg. I novellen Jordskjelvet i Chile (1807) av den tyske dikteren Heinrich von...
Larsen Ø
10.10.1998
Flere typer sammenhenger mellom flytting og helse er tenkelige. Noen kan først og fremst ha med arbeid, økonomi og livsmiljø å gjøre, mens andre henger sammen med psykologiske og medisinske forhold...
Larsen Ø
10.12.1997
I sin artikkel i dette nummer av Tidsskriftet tar Bernt A. Larsen & Frode Lingaas (1) opp et betimelig tema, nemlig de deler av forholdet mellom hundehold og menneskers helse som har positivt...