Bolann BJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bolann BJ

Bolann BJ, Stølsnes B
10.12.1999
Sammendrag Alle laboratorieresultater er beheftet med en viss usikkerhet. Pasientforberedelse, prøvetaking og håndtering av prøven, analytisk variasjon og systematisk avvik vil påvirke...
Bolann BJ, Omenås, B
10.09.1997
Sammendrag Norge har en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorieanalyser som utføres i legepraksis utenfor sykehus. Ordningen omfatter sentralisert virksomhet med bl.a. utsendelse...
Bolann BJ, Ulvik RJ
20.05.1997
Sammendrag Reaktive oksygenforbindelser, dannet ved ufullstendig reduksjon av oksygen, kan utsette organismen for oksidativt stress og spille en patogenetisk rolle ved mange sykdommer. I...