Stølsnes B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stølsnes B

Bolann BJ, Stølsnes B
10.12.1999
Sammendrag Alle laboratorieresultater er beheftet med en viss usikkerhet. Pasientforberedelse, prøvetaking og håndtering av prøven, analytisk variasjon og systematisk avvik vil påvirke...