Wiedswang G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wiedswang G

Wiedswang G, Carlsen E
10.11.1999
Sammendrag 148 pasienter med 176 innleggelser med utskrivelsesdiagnose colondivertikulitt ved Gastroenterologisk avdeling, Ullevål sykehus, ble registrert i 1995-96.Vi har retrospektivt gjennomgått...